• test

Opłaty

Taksa notarialna

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne med advice slotsup stawki taksy notarialnej za czynności notarialne określone są w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 237).

 

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusz jest płatnikiem:

– podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie (art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 2009.01.01);

– podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959).

 Kontakt

<h2 class=”hed” style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ffffff;” data-mce-style=”color: #ffffff;”><strong><em>Taksa notarialna</em></strong></span></h2><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”>Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne określone są w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (<em>t. jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 237</em>).</span></p><p><br /></p><h4 class=”hed” style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ffffff;” data-mce-style=”color: #ffffff;”><strong><em>Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusz jest płatnikiem:</em></strong></span></h4><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”>- podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie (art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn <em>Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 2009.01.01</em>);</span></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”>- podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych <em>Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959</em>).</span></p><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”> Kontakt </p><p data-wpview-marker=”%5Bgallery%20columns%3D%224%22%20link%3D%22file%22%20ids%3D%22238%2C239%2C240%2C241%22%5D”>.</p>