• test

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91) notariusz dokonuje następujących czynności https://it.medadvice.net/ slots up notarialnych: 1) sporządza akty notarialne;1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 

2) sporządza poświadczenia;

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły;

https://it.medadvice.net/ slots up5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

<span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91) notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:</em></strong></span><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”> </span><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>1) sporządza akty notarialne;</em></strong></span><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;</em></strong></span><p><br /></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>2) sporządza poświadczenia;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>3) doręcza oświadczenia;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>4) spisuje protokoły;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>5) sporządza protesty weksli i czeków;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;</em></strong></span></p><p><span style=”font-size: 12pt;” data-mce-style=”font-size: 12pt;”><strong><em>9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów</em></strong></span></p><p data-wpview-marker=”%5Bgallery%20columns%3D%224%22%20link%3D%22file%22%20ids%3D%22225%2C226%2C227%2C228%22%5D”>.</p>